luni, 22 august 2011

Model Decizie Revisal

DECIZIA NR. …...........
din.............................pentru numirea persoanei autorizate pentru completarea si transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilorArt.1.  In conformitate cu prevederile  Ordinului  1918/2011 incepand cu data de 01.08.2011, se desemneaza ca persoana autorizata pentru completarea si transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor, domnul/na …..............................................................................................

Art.2.  Atributiile si resposabilitatile acestei persoane sunt completarea si transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor conform  cu HG 500/2011 , publicata in MO 372/2011 si Ordinul  1918/2011.Art. 3.  Prezenta decizie se va comunica salariatului in cauza.


Decizia se intocmeste in doua exemplare, un exemplar se inmaneaza persoanei nominalizate care semneaza de luarea la cunostinta pe exemplarul care se arhiveaza la dosarul personal.
             Data:  
                                                        Administrator,

                                        ….................................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu